نقدها

والتر وایت و جسی پینکمن

در تاریخ دنیای تخیل داستانی، دوستی های فراوانی شکل گرفته که هر کدام به نحوی در ذهن ما نقش بسته است. از دوستی دو...

Read More
خرداد.22.1398 0 نظر

والتر وایت و اخلاق مجرمانه

وینس گیلیگان با ظرافت هر چه تمام تر از هر گونه اشاره ی صریحی به اعتقادات اخلاقی یا مذهبی والتر وایت اجتناب می ک...

Read More
خرداد.19.1398 0 نظر

والتر وایت و درس بزرگ روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی در سالیان اخیر به کشف بزرگی در موضوع روابط انسانی رسیده است. بنا به یافته ی روانشناسان، تصوی...

Read More
خرداد.19.1398 0 نظر

والتر وایت، نیچه و سرطان

برای بسیاری از انسان ها ابتلا به یک بیماری لاعلاج به مثابه پلی به سمت درک زیستن در معنای واقعی عمل می کند. برای ...

Read More
خرداد.15.1398 0 نظر

والتر وایت که بود و چه کرد؟

ما در زندگی فرصت شناخت عمیق هیچ کس را به اندازه ی شخصیت های به اصطلاح خیالی و داستانی پیدا نمی کنیم.

Read More
خرداد.15.1398 0 نظر

ترامپ و توییتر ( قسمت اول)

  ما برای اولین بار در تاریخ روابط سیاسی شاهد پدیده ای با نام 'مذاکره ی قبل از مذاکره' هستیم. منظور از مذاکره ...

Read More
خرداد.09.1398 0 نظر

کره زمین و بحران معنا

قرن نوزده و بیستم با یک تفکر انقلابی از سوی انسان همراه شد. برای اولین بار به صورت نسبتا پیوسته و منسجم در تاریخ...

Read More
خرداد.08.1398 0 نظر

حسین هدایتی

حسین هدایتی یک پدیده ی غریب اجتماعی است؛ سرمایه داری که به واسطه ی مهارت روابط عمومی خود و اتصال خود به فوتبال ...

Read More
خرداد.08.1398 0 نظر

چرا خیام؟

  بعد از ظهور سنایی در حوزه ی اندیشه ی شعر فارسی اتفاقی غریب واقع می شود و آن سیطره ی اندیشه ی عرفانی در اقلیم...

Read More
خرداد.08.1398 0 نظر