Flick Photos

ترجمه ها

تعقیب 2 خرگوش

روزی یک هنرجوی رزمی از استاد خود پرسید ": می خواهم بر مهارت خود در هنرهای رزمی بیفزایم پس باید نزد استاد دیگری ن...

Read More
بهمن.13.1397 0 نظر

بودای مسیحی

یکی از پیروان استاد گاسان از دانشگاه توکیو دیدن کرد. وقتی که برگشت از استاد سوال کرد که آیا کتاب مقدس مسیحیان ر...

Read More
بهمن.13.1397 0 نظر

کتابها

روزی روزگاری فیلسوفی می زیست که تمام وقتش را صرف مطالعه ی دین بودا کرده بود. یک روز آگاهی حقیقی دست پیدا کرد. پس ...

Read More
بهمن.13.1397 0 نظر