وبگاه رسمی دکتر مسعود زمانی

نویسنده، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

کارگاه ها ، نشست ها و سخنرانی ها

جلسه ی تنظیم قراردادهای بین المللی با مدیران شرکت های دانش بنیان اصفهان

جلسه ی تنظیم قراردادهای بین المللی با مدیران شرکت های دانش بنیان اصفهان

جلسه ی دفاع وزین خانم مهسا خواجه، یکی از امیدهای آینده حقوق بین الملل

جلسه ی دفاع وزین خانم مهسا خواجه، یکی از امیدهای آینده حقوق بین الملل

روز اول مصاحبه ی متقاضیان دکترای دانشگاه آزاد همراه با همکاران عزیز حقوقی

روز اول مصاحبه ی متقاضیان دکترای دانشگاه آزاد همراه با همکاران عزیز حقوقی

با اساتید حقوق جزا اصفهان در مصاحبه ی مقطع دکتری دانشگاه آزاد

با اساتید حقوق جزا اصفهان در مصاحبه ی مقطع دکتری دانشگاه آزاد

در حاشیه ی ضیافت شام بنیاد قانون با وکلای دادگستری

در حاشیه ی ضیافت شام بنیاد قانون با وکلای دادگستری

ضیافت شام بنیاد قانون با  چند تن از وکلا و مشاوران حقوقی در استان اصفهان

ضیافت شام بنیاد قانون با چند تن از وکلا و مشاوران حقوقی در استان اصفهان

چهارمین نشست اندیشه های تجارت بین الملل

چهارمین نشست اندیشه های تجارت بین الملل

چهارمین نشست اندیشه های تجارت بین الملل

چهارمین نشست اندیشه های تجارت بین الملل